|     Úvod     |     Cestná služba    |     Odťahová služba     |     Ekologické havárie     |     Auto & pneu-servis     |     Kontakt     |      Facebook      |
Dopravne-oko Maroša Paleša
Aukčné centrum Triblavina

EKOLOGICKÉ HAVÁRIE

Naše vozidlo pre potláčanie ekologických havárií je pripravené bezodkladne vyraziť k miestu kde prišlo k úniku ropných, či iných chemických produktov zvyčajne horľavín vyššieho stupňa ako sú oleje, pohonné látky a pod. a to či už z dôvodu poruchy, nehody, alebo akéhokoľvek iného nevhodného použitia, pri ktorom vzniká nebezpečenstvo priesaku do voľného priestranstva. Taktiež aj v prípade ich rozliatia na komunikácii a vzniku potencionálne nebezpečného miesta na vozovke. Pri motorových vozidlách hovoríme najčastejšie o autonehodách. Jedná sa o také nehody, ktoré môžu spôsobiť škody na životnom prostredí, pitnom zdroji, prírode ako takej, či na zdraví ľudí, alebo aj úhynu zvery.

Naše vozidlo je vybavené absorbentom týchto látok, ktorý sa použije na zasiahnutých miestach. Neutralizovanú nebezpečnú látku zozbierame do bezpečnostných obalov a postúpime na ekologickú likvidáciu.

V prípade potreby nás ihneď kontaktujte na tel. čísle:  0903 228 444

TRANSPORT.SK
KAPPA-P odťahová služba